Uttalande om Megafonens roll under förortsrevolterna

2013-05-21
Av

Megafonens uttalande om organisationens roll under förortsrevolterna
2013-05-21

Megafonens roll under förortsrevolterna är två.  Att finnas på plats för att övervaka så att inte fler polisbrutaliteter sker och att förmedla en nyanserad bild av det som händer i våra orter. Vi kan inte företräda allt och alla men vi försöker balansera ut den skeva mediebilden.

Megafonen startar inte bränder. Vi anser att dessa inte är rätt metod för långsiktig förändring. Men vi vet att det är en är en reaktion på brister i samhället. Arbetslöshet, bristfälliga skolor och strukturell rasism är bakomliggande orsaker till det som sker idag.

Megafonens lösning är det konstruktiva motståndet genom social upprustning. Vi har tidigare visat detta genom att bland annat anordna läxhjälp och hålla våra Harakats som är föreläsningar ute i våra bostadsområden.

Självklart känner vi med de boende som blir drabbade av bränderna. Därför har vi startat en insamling till självriskerna  för de som fått sina bilar brända.

Om polisbrutaliteten upprepas under revolterna så uppmanar vi alla boende, ungdomar och föräldrar, att filma och lämna över materialet på Megafonens gilla-sida genom meddelandefunktionen på facebook. Detta för att fortsätta ge en annan bild än den som media och politiker försöker förvränga.

Megafonen

Tags: , , ,