HÄSSELBY/VÄLLINGBY

Historia

Megafonen Hby/Vby startade på ett initiativ av ungdomar i Hässelby/Vällingby sommaren 2012. Megafonen Hby/Vby startade officiellt med festivalen Ortens Favoriter på torget i Hässelby Gård, den 22 september 2012. Under hösten 2012 och våren 2013 organiserade Megafonen Hby/Vby olika aktiviteter i området, som bland annat föreläsningar Harakat, filmvisningar Cimema Temam, fotbollsturneringen Bäst i Väst och läxhjälp varje vecka. I dagsläget bedriver Megafonen – Hby/Vby olika verksamheter som bl.a. studiestöd, körskola, studiecirklar och förberedelser inför årets Ortens Favoriter.

Om Megafonen – Hby/Vby

Megafonen – Hby/Vby är en förening Av unga i vår ort, För unga i vår ort.

Vårt syfte och mål är att stärka oss själva och varandra, och på så sätt stärka våra möjligheter att skapa ett rättvist samhälle.

När vi skapar våra verksamheter, så utgår vi från våra medlemmars behov och mål i livet. På så sätt håller vi våra verksamheter relevanta, och kan med säkerhet veta att verksamheterna svarar på behov och önskemål bland unga i vår ort.

Vi anser att vi genom vårt agerande kan skapa vår egen och andras framtid. Vi anser att vi själva kan ta ansvar för vårt samhälle. Vi vet att samhället formar oss, men vi vet också att vi formar samhället. Det är därför vi anser det viktigt att vi stärker de demokratiska vägar vi har att påverka, och det är därför vi gärna samarbetar med andra föreningar i vår ort.

Megafonen – Hby/Vby är en ideell förening. Vi bedriver alltså inga verksamheter i vinstsyfte. Megafonen – Hby/Vby är också en religiöst och partipolitiskt obunden förening.

Megafonen – Hby/Vby är öppen för alla som bor eller är förankrade i Hässelby/Vällingby. Men för att inte växa för snabbt, och i respekt för de intresserade, tar vi in nya medlemmar endast när vi själva känner oss redo.

För kontakt:

hasselby-vallingby(at)megafonen.com

073 – 747 19 57

Medlemsansvarig

Murat S.

073 – 507 78 39