KÄRLEK

Vi är inte ensamma i kampen. Runt om i landet finns det många som kämpar sida vid sida med oss och personer och organisationer som ger oss sitt stöd på olika sätt.