MEGAFONENS PROGRAM

 Megafonen organiserar unga förortsbor i kampen för social rättvisa. Genom att mobilisera kraften som förtrycket föder i förorten vill vi skapa ett samhälle för alla, fritt från rasism, sexism och klassförtryck. Vi använder en variation av metoder och strategier, alltefter vad
situationen tillåter och kräver.

 

1. MEGAFONEN KRÄVER att folket i förorten ska få påverka politiken som i sin tur påverkar vårt liv varje dag.

VI TROR PÅ att folket i förorten måste kunna delta i samtliga viktiga politiska beslut. Tomma löften om dialog lurar ingen – vi vill bestämma! Vi accepterar inte att politiken hamnar i ett fåtal människors händer som bestämmer över andras liv. Utan folkets makt – ingen rättvisa!

 

2. MEGAFONEN KRÄVER utveckling och satsning på samhällsservicen i förorten.

VI TROR PÅ en gemensamt ägd samhällsservice. Vi vet att behovet av en förbättrad vård och omsorg i våra områden är stort, och därför motsätter vi oss den massiva utförsäljnings- och nedskärningskampanjen i våra förorter. Kommunen och makthavarna tycks allt mindre intresserade att betala för den service som är vår rättighet. Därför säger vi, stoppa slakten av den offentliga servicen!

 

3. MEGAFONEN KRÄVER att det satsas på sociala verksamheter i förorten.

VI TROR PÅ att offentliga mötesplatser såsom medborgarhus och fritidsgårdar fyller en viktig funktion i vårt område. Vi försvarar dessa kompromisslöst från nedskärningar och privatiseringar. Men vi stannar inte vid att försvara de som finns, vi vill se större satsningar på nya verksamheter som utvecklar förorten! Megafonen kräver att denna del utav välfärden prioriteras och utvecklas – efter folkets behov och med folkets deltagande.

 

4. MEGAFONEN KRÄVER ett rättvist utbildningssystem och full gymnasiebehörighet på alla skolor i förorten.

VI TROR ATT det enskilt viktigaste för unga människor i förorten är utbildningen – skolor med rätta resurser att ge våra unga en hög kunskapsnivå. Idag är skolresultaten i grundskolorna runt om i förorten helt oacceptabla. Många gånger har inte ens hälften av eleverna gymnasiebehörighet när de lämnar högstadiet. Vi kräver en jämlik och rättvis utbildning där alla elever lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Det krävs större fokus på frågan från statens och kommunens politiker. Detta är ett allvarligt problem som vi kräver politiker akut tar tag i!

 

5. MEGAFONEN KRÄVER arbete åt alla i förorten.

VI TROR PÅ rätten till arbete och kämpar för att sänka den höga arbetslösheten i våra områden, både bland vuxna och unga. Alltför många som bor i förorten är utan jobb vilket leder till ökat utanförskap. Det måste vara våra politikers stora prioritet att alla i förorten som vill ha arbete ska kunna få det. Megafonen kämpar för fler arbeten och bättre arbetsvillkor.

 

6. MEGAFONEN KRÄVER att säkerhets- och övervakningsåtgärder ersätts med sociala satsningar.

VI TROR PÅ att lösningen till kriminaliteten finns i bland annat fler arbeten och bättre skola. Makthavarnas svar på de sociala problemen i förorten är fler poliser och patrullerande vakter. Dessa medel är hämmande för förortsbornas utveckling. Meningen är att det ska få oss att känna oss tryggare genom att fler uniformerade personer håller ögonen på oss. Men hållbar trygghet får vi endast om man satsar på de delarna som formar människors liv på ett positivt sätt.

 

7. MEGAFONEN KRÄVER en bostadspolitik som erkänner allas rätt till bostad!

VI TROR PÅ rätten till bostad och att det måste gå före alla ekonomiska intressen. Därför är de pågående utförsäljningarna och ombildningarna direkta attacker mot våra hem och liv. Extrema hyreshöjningar och ombildningar till bostadsrätt gör att hemlösheten i storstäderna ökar och många i förorten har svårt att klara hyrorna. Detta samtidigt som både kommunala och privata hyresvärdar blåser hyresgäster genom att strunta i underhåll och service. NEJ till privatiseringen av våra bostäder och hyresvärdar som fifflar! JA till att bygga billiga hyresrätter som ger alla i Sverige ett värdigt hem!