De fällde folkets vilja

2013-06-13
Av

Ända sedan dag ett har vi i Alby är inte till salu motarbetats. Vi har vägrats ha namnlistor på kommunala platser, vi har vägrats sprida information och samla namn på kommunala evenemang, arrangörer som tagit in oss för diskussion har fått smäll på fingrarna.

Trots detta totala uteslutande från Botkyrka kommuns alla instanser som säger sig jobba aktivt med demokrati och dialog så lyckades vi samla in 6600 namnunderskrifter.

Vi har fått information om att när Tullingepartiet lämnade in sina namn för en folkomröstning granskade man endast hälften av namnen. Man tittade om människorna bodde i kommunen och var röstberättigade. Men med oss har man varit hårdare. Varje namn är granskat. Det är bra, om än märkligt att behandla vår namninsamling annorlunda än Tullingepartiets. Men det är svårt – givet hur vi har motarbetats genom hela kampanjen – att inte tro att man aktivt letade fel, tills man hittade ett antal namn som man tyckte var för otydliga eller för gamla. Valnämnden valde att fälla oss på teknikaliteter, trots att både de, vi och 6600 kommuninvånare vet att alla namn fanns där.

De fällde oss för att vi inte skulle få igenom en folkomröstning.

De fällde demokratin.

Vi kommer förövrigt att koppla in en jurist som också kommer att kontrollräkna namnen.

Nu är det upp till kommunfullmäktige att upprätta den igen. Den 26e juni kan de fortfarande rösta FÖR en folkomröstning och MOT en försäljning!