Riv upp LVU-lagen och stäng paragraf 12-hemmen!

2011-11-02
Av

Rubriken låter möjligtvis drastiskt, men varje år placeras runt 20 000 barn och ungdomar utanför sina hem av Socialtjänsten och ett par tusen av dem på slutna hem.  De har fråntagits sin frihet och dragits upp med rötterna från familj och vänner. Målet i vårt samhälle måste väl ändå vara att unga ska få växa upp i frihet? Idag går snarare utvecklingen åt fel håll med hårdare straff, mer inlåsningar och det bedrivs en vinstdrivande verksamhet från privata aktörer på de ökande ekonomiska klassklyftorna som drabbar barn och unga. Det tycker jag är helt fel!

LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en tvångslag. Tillsammans med socialtjänstlagen ger den socialtjänsten, via förvaltningsdomstolen, makten att tvångsomhänderta barn och ungdomar. Lagen lämnar stort utrymme till den enskilde handläggaren på socialtjänsten att tolka ungdomens behov och problematik.  Den kan tolkas godtyckligt och lämnar stort utrymme för maktmissbruk och moralism. Socialtjänsten beskyller den enskilde ungdomen för misstag som begåtts, som i ett större perspektiv handlar om en klassproblematik och om hur resursstarkt området är som du kommer ifrån. Visst finns det de ungdomar som själva väljer att flyttas ett tag, som behöver andrum och en paus, men ska det då ske inom slutenvård och privata vårdaktörers händer? Privata aktörer vars hela vinst går ut på att de unga blir inlåsta.

Jag vill att den unge tillfrågas vad den vill och behöver, innan den låses in och tas bort från familj och vänner.  Om en ungdoms vårdnadshavare missbrukar eller begår övergrepp, varför ska då ungdomen byta bostadsort och på så viss bestraffas för en förälders beteende? Jag ser behovet av att instifta en ny lag som tvingar socialtjänsten att först pröva alla de lösningar som finns tillhanda för att ungdomen ska få stanna kvar i det man kallar hem. Finns möjligtvis en jourfamilj eller kontaktperson i området?

Idag pågår ett omfattande maktmissbruk bakom stängda dörrar, det kan organisationen för omhändertagna barn och ungdomar ”Agera Med Flera” vittna om. De skriver på sin hemsida om att flera av de slutna vårdhemmen använder sig av olagliga ”pausrum” där man sätter barn och ungdomar i total isolering från flera dygn upp till veckor ibland. Något som är olagligt i Sverige. Denna organisation sätter press på Socialstyrelsen att agera men arbetet går mycket långsamt.

Jag har själv som ungdomsledare inom öppen behandling och som kontaktperson via socialtjänsten mött ungdomar som berättar om hur de i åratal slussats runt mellan olika slutna vårdhem, paragraf12-hem och jourfamiljer. Aldrig finner de en trygghet eller kan de slå sig till ro och berättar om förlorat framtidshopp, en obefintlig tillit till vuxna eller det etablerade samhället. I min egen uppväxt i Botkyrka kommun kom socialtjänsten och hämtade mina skolkompisar utan förvarning för att köra iväg dem till så kallade Hassela- hem på Gotland eller i Norrland. Slutna vårdhem som präglas av en pedagogik som innefattar förändring genom hårt arbete och en beskyllning av den egna ungdomens individuella fel. Man ska bryta ner för att bygga upp en ny ”bättre” människa. Luktar det fascism någon?

Inom socialtjänst, behandling och skola pågår även en diagnoshysteri. Vuxna är mer benägna att sätta en diagnos för att problematisera ungdomens beteende, än att se till ungdomens faktiska behov här och nu. Diagnoser sätts godtycklig efter bara en-timmas möten med psykologer och läkare. Numera är det även vanligt att tillsätta bedömningen att ungdomen har en ”trotsdiagnos” . Jag tycker det är sunt och visar på intelligens att som tonåring frigöra sig och ifrågasätta maktstrukturer i ens vardag. I slutändan handlar det om att skapa demokratiska och engagerade medborgare, inte fogliga zombies. Forskning visar på att de ungdomar som tvångsplaceras fortsätter att återfalla i brottslighet och drogmissbruk. De så kallade paragraf-12 hemmen befäster och cementerar bara ungdomens kriminella identitet. De vuxna beslutar över ditt huvud när du anses vara ”frisk”. Är det rätt miljö att förändras i fångenskap?

Jag vill se lösningar i det egna området, ingen ungdom ska behöva slitas från familj, vänner och skola i ung ålder. I Tensta provar man nu projekt med att anställa unga vuxna från området som blir som en stödperson åt ungdomen. Det är ju trots allt hemma man ska finna sin plats i livet och samhället. Jag vill se att LVU-lagen används i ytterst begränsad omfattning, till exempel vid missbruk i familjen eller vid övergrepp såsom misshandel eller sexuella övergrepp. Jag vill riva upp LVU-lagen och begränsa socialtjänsten möjlighet till tvångsomhändertagande.

De som skulle kritisera mig skulle säga att vi alla är ansvariga för våra egna handlingar. Så är självklart fallet, men om barn och ungdomar inte ges rättvisa förutsättningar att klara sig bra i livet i balansen mellan skola och fritid så kan vem som helst i en utsatt situation hamna snett. I slutändan är frågan en klassfråga och handlar om hur stark välfärden är i Sverige. Om politiker skulle förstå att man måste satsa på ett främjande och inte förebyggande ungdomsarbete skulle vi kunna lyfta våra områden. Det måste satsas miljoner och åter miljoner på jobb för vuxna och unga, utbildningar, kreativ verksamhet såsom musik och kultur samt mer och åter mer personal i förskola, skola och i öppen ungdomsverksamhet. När får vi se dessa satsningar? Jag orkar inte vänta längre!

Jag vill avsluta med att säga att om alla vuxna såg andras barn som sina egna, så skulle solidariteten och empatin tillslut vinna.

27 Responses to Riv upp LVU-lagen och stäng paragraf 12-hemmen!

 1. Rolf Nilsson
  2011-11-02 at 14:43

  Mäkta imponerad över den pricksäkerhet och empatiska lösningar du påvisar i texten! Då jag själv gått igenom hela socialsvängens olika instanser kan jag skriva under på allt du beskriver och kritiserar här.

  Keep up the good work!!!

 2. Jennifer Hill
  2011-11-02 at 23:03

  Tack Rolf! kom gärna med egna förslag på lösningar eller förbättringar du som själv har så många erfarenheter av detta system

 3. Sten
  2011-11-02 at 23:11

  Samtidigt som jag applåderar ditt engagemang och din medkänsla vill jag också gärna säga att jag vet att processen inte alltid, förhoppningsvis troligtvis sällan, ser ut som du beskriver.
  LVU _är_ och ska vara en typ av sista utväg som inte används utan mycket övervägande – och inte bara av en enskild handläggare. Jag har heller aldrig varit med om att en handläggare, dennes chef och övriga ansvariga tar lätt på ett omhändertagande.
  De överväger alltid andra lösningar och prövar om möjligt andra alternativ men ibland kan det vara så att en person tyvärr måste tas om hand. Detta ibland för att skydda personen från att skada sig själv och ibland för att hindra personens vårdnadshavare från att utsätta den unge för mycket dålig behandling som hon – av olika skäl – inte kan värja sig från. LVU kan då vara det minst dåliga av två dåliga ting.

 4. Sten
  2011-11-02 at 23:13

  Blev nyfiken och missade fråga i förra kommentaren: vad du ser för skillnad mellan främjande och förebyggande ungdomsarbete?

 5. Jennifer Hill
  2011-11-03 at 15:58

  Hej Sten, som jag skrev måste fallet upp i förvaltningsdomstolen, men det finns en gemensam syn och praxis att ge socialtjänsten rätt i dessa fall. LVU är en typ av “sista utväg” som i så fall används alldeles för ofta enligt mig. Ofta på grund av att man anser att det inte finns andra utvägar som du beskriver. Jag menar att istället för att lägga tiotusenatls kronor på en tvångsplacering så ska man istället jobba främjande med ungdomar, dvs att satsa på den sociala struktur innan en ungdom hamnar snett. satsa på jobb och en meningsfull fritid! och nej det räcker uppenbarligen inte med att det finns en fritidsgård utan resurser i närheten. se till Hovsjö där dem anställt ungdomar från området för att sköta om och rusta upp, samt erbjudit praktikplats med lön i ett yrke ungdomen är intresserad av. Främjande = stödjande tex skola, jobb, kretiv verksamhet, förebyggande = tvång, polisinsatser, omhändertaganden. Jag ser det som att de som skapar mest problem får ”akuta” resurser. Om resurser skulle satsas på ungdomar och våra områden redan innan så skulle man inte få samma problem som finns nu. Du menar att ett LVU kan vara det minst dåliga, men vad hjälper det om man blir inlåst? ungdomen ska komma tilbaka till samma skit igen. stöd ungdomen istället för att straffa den!

 6. Jennifer Hill
  2011-11-03 at 16:15

  Sten, jag undrar vilket område jobbar du i? För jag tänker att det även ser olika ut med omhändertaganden områden med olika socioekonomisk struktur dvs hur utsatt ett område är, tex skillnad på Botkyrka Kommun och Nacka.

 7. Jennifer Hill
  2011-11-03 at 16:16

  Hej Sten, som jag skrev måste fallet upp i förvaltningsdomstolen, men det finns en gemensam syn och praxis att ge socialtjänsten rätt i dessa fall. LVU är en typ av ”sista utväg” som i så fall används alldeles för ofta enligt mig. Ofta på grund av att man anser att det inte finns andra utvägar som du beskriver. Jag menar att istället för att lägga tiotusenatls kronor på en tvångsplacering så ska man istället jobba främjande med ungdomar, dvs att satsa på den sociala struktur innan en ungdom hamnar snett. satsa på jobb och en meningsfull fritid! och nej det räcker uppenbarligen inte med att det finns en fritidsgård utan resurser i närheten. se till Hovsjö där dem anställt ungdomar från området för att sköta om och rusta upp, samt erbjudit praktikplats med lön i ett yrke ungdomen är intresserad av. Främjande = stödjande tex skola, jobb, kretiv verksamhet, förebyggande = tvång, polisinsatser, omhändertaganden. Jag ser det som att de som skapar mest problem får ”akuta” resurser. Om resurser skulle satsas på ungdomar och våra områden redan innan så skulle man inte få samma problem som finns nu. Du menar att ett LVU kan vara det minst dåliga, men vad hjälper det om man blir inlåst? ungdomen ska komma tilbaka till samma skit igen. stöd ungdomen istället för att straffa den!

 8. 2011-11-03 at 16:16

  Jättebra artikel och du träffade mitt i prick med hur det fungerar idag. Socialförvaltningar som med sitt myndighetsutövande försätter barn/ungdomar i situationer som inte hjälper ungdomarna utan stjälper och drar ner dem i ett träsk och en rotlöshet. Soc försöker med sitt totalitära system kväsa människor och ta bort deras hopp om en bättre framtid.

 9. Sten
  2011-11-05 at 08:34

  Jag är verksam i Järvaområdet och instämmer i att det nog ser annorlunda ut i olika områden. Det skulle vara mycket intressant att läsa undersökningar om detta.

 10. Sten
  2011-11-05 at 08:46

  Hej Jennifer – jag håller i princip med dig: det ideala vore att mycket färre LVU-beslut togs/behövde tas.
  Ett sätt att uppnå detta är, som du också skriver, att satsa på strukturella och andra åtgärder som långt tidigare (genom att främja utvecklandet av människors egna resurser) minskar risken för uppkomna svårigheter. På så sätt skulle mycket vara vunnet, både mänskligt och ekonomiskt. Jag uppfattar det som att satsningar i denna riktning är på gång i Rinkeby-Kista nu och i ännu högre grad från årsskiftet. Mycket positivt tycker jag och hoppas att vi och fler med oss kan hjälpas åt för att driva utvecklingen i en positiv riktning.

 11. 2011-11-09 at 01:00

  Tyvärr måste jag berätta att jag har stött på flera fall, där LVU har använts som rena maktmedel mot föräldrar i ärenden. Bl.a Kristianstad, Stockholm, Lerum, Malmö, och Göteborgs kommun. Och det är inte sällan som personal i socialförvaltningarna tar beslut på grunder som kan antas vara påståenden, hörsägen, eller till och med grovt förtal.
  Ofta tas det vid dessa tillfällen även parti för den föräldern som kan snyfta, och ljuga allra mest, samtidigt som dessa föräldrarna alltid använder egna barnet som ett vapen mot den andra föräldern, och det sker alltid på barnets bekostnad.
  De som blir lidande av de följdkonsekvenser som följer med i kölvattnet är först och främst barnet, men även den förälder som utsätts för egoism och hämndgirighet ifrån andra föräldern.

  Alltför många barn har genom åren förlorat sina så viktiga och oftast vackra relationer till både mamma, pappa, släkt och vänner.
  Och detta är klart oacceptabelt att det kan få gå till så här i ett land som ska anses vara tryggt, och främja barnets bästa. Det måste ske en ändring, och familjerätten bör bygga sina utredningar och bedömningar på fakta.

  Men så är det inte idag, och så länge det inte sker en ändring, och socialsekreterare och handläggare tar sitt ansvar på fullaste allvar, så kommer barn fortsätta att utsättas för myndighetsövergrepp som påverkar barnen långsiktigt, ofta så blir det konsekvenser som följer barnen genom hela livet!

  Det finns ingen bot, eller upprättelse för dessa barn!

  De enda som finns är Vi som engagerar oss för att föra fram barnens talan i syfte att förhindra att ytterligare barn ska misshandlas i ärenden som skötts av landets familjerätter.

  Faktum är att Sverige är inget barnvänligt land, Sverige har inte ens ansträngt sig för att föra in barnkonventionen i svensk lagstiftning!

  Vänligen

  Anton Karhu
  Styrelseledamot i pappa-barn Riks
  http://www.pappa-barn.se

 12. 2011-11-16 at 00:54

  Vill tipsa om våran förening till dem som är intresserade Facebook: http://www.facebook.com/ageramedflera
  Hemsida: http://www.ageramedflera.se

 13. Scenic
  2011-12-05 at 22:47

  Jag håller å ena sidan med dig om mycket men anser å andra sidan att alldeles för många barn och ungdomar som skulle behöva lyftas ur sina hem och från sina kamrater får stanna hemma alldeles för länge. Jag är helt övertygad om att alla tvångslagar kan användas godtyckligt, det säger sig självt, men vet inte vilket trovärdigt alternativ som är bättre.
  Mycket kan göras för att förbättra och förändra arbetet men jag tror inte på att riva upp lagen du skriver om.

 14. 2011-12-21 at 18:58

  VILL BARA DÖ FÖR MIN SON! FAN VAD ÄR DET FÖR SAMHÄLLE !!!:( JAG ORKAR INTE MER. Vill bara bo där som finns inte socisltjeänsterna alls. Det är dödsdöm för bilologiska föräldrar och deras arbete i första hand är att förtrycka den ensklilda!!!!!!!!!! GUD hjälp mig vet inte var ska jag vända mig till………..orkar inte mer utan min son……………

 15. Elli
  2012-01-31 at 20:48

  Jag har vårdats inom psykiatrin under perioder och olika behandlingshem under en tid.
  Jag minns så väl den dagen mitt liv blev totalt krossat. mer än var det var innnan! låt mig berätta..
  Jag hade varit inlagd på barn och ungdoms psykiatrin i ca en vecka.
  Jag skadade mig själv väldigt illa sedan jag var 10 år.
  Ja sa till en ssk “jag vill inte leva, jag orkar bara inte stå emot all ångest som väller över mig. Att ständigt klara av kampen mot min panikångest som dycker upp vid minsta lilla “påminnelse” om det jag varit med om (sexuella övergrepp)! vad händer med allt? jag förstår inte!”
  – ta det lungt, vi finns här för dig och stöttar dig!
  Jag blev lungnare.. men skar mig illa pga att jag fick flachbaks..
  Mitt i natten väcktes jag skrämmande av två poliser, en läkare och två sjuksköterskor som berättade att jag skulle med polisen genast.
  Just i denna sekund kunde jag inte hänga med riktigt, jag minns att jag kraftigt slog huvudet i väggen jag bet mig djupt in i armen, slet stora hår tussar från mitt huvud.
  Läkaren gav mig en större mängd lungnande.
  Jag hoppade in i bilden med en massa ångest. Till slut frågade jag var i helvete vi ska och varför!?
  Vi ska till ett behandlingshem med god säkerhetsnivå. Det vet vi inte, det får du så med socialtjänsten..
  Trevligt svar.
  Runt hela byggnaden var det höga “grind-galler” de var ca 3 m höga men taggtrådar.
  Jag kom in och tänkte att de hade tagit fel person! Kan det var möjligt att jag skulle komma hit?
  Jag gick igenom en lås dörr och en port med säkerhetslås..
  Upp för en liten trappa till en låst dörr, in där och dom skrev in mig! Jag bara tittade runt och sa att jag måste gå på toaletten. De skrattade och sa “först ska du ta av dig alla dina kläder inför oss sen blir det en kroppvisitering och sen ska du duscha med dörren öppen! så toalett blir det efter det”
  haha, det är ett skämt jag tänker fan inte ta av mig kläderna och låta er känna på min kropp med det jag varit med om!
  Jag blev så kränkt av det.
  Jag träffade några som bodde där. Alla var kriminella!
  Jag frågade en där om det fanns någon men självskadebeteende och ätstörnigar där (som jag). De skrattade åt mig och sa att jag skulle hålla käften annars så kommer de “slå sönder” mig…
  Minns en natt då jag låg i min säng hade panik, sparkade mot väggen, skrek av smärtor jag hade inombords.
  En stor manlig personal kom in och sa att jag måste vara tyst annars blir det in i en cell!
  Jag hade ingen kontroll över mig själv därför fortsatte..
  Han drog tag i min arm klämde åt så jag fick sånna blåmärken.
  lyfte in mig i en cell slängde in mig stängde dörren och låste.
  Behöver inte berätta i detaljer. Men jag låg där i en cell (isoleringscell) på en lunn madrass på golvet.
  Efter 8 tmmar släppte de ut mig.
  Ett svar jag ofta fick höra i olika sammanhang är
  “din vilja växer i skogen” jag kunde säga att jag inte orkade med detta då fick jag ett svar “skaffa dig ett liv då!”
  Varför i hela jävla helvetes jävla mening placera en flicka med svåra självskadebeteenden och psyikisk ostabill på ett UNGDOMSFÄNGELSE!!!??
  Jag misshandlar inte någon, jag missbrukar inte?
  Jag misshandlar mig själv! innåt för jag inte vet hur jag ska
  hanter mina känslor!
  Inget jävla svar fick jag på varför heller.
  Jag ska tammefan stämma dom jävlarna! Ingen ungdom ska få genom lida det jag och många andra varit med om tillsammans med bråttslingar!

 16. boom
  2012-02-17 at 20:04

  hej .jag är så arg på SOL med deras lögn att skriva till nämden sen sitter gubbarna och bestämmer över barnens liv de vet inget och tar inte reda på något utan sitter och fikar och sover pengarna är viktigare än barnens bästa som är hos mamman inte hos främlingar som även de tar hand om dem för att tjäna pengar och det skadar barnens utveckling genom ljuga jag vill inte ha något med nämnden att göra eller lvu låt barnen vara med sina.den som har kommit med detta LVU LAGEN tror inte att dem har barn själva

 17. Jennifer Hill
  2012-02-27 at 07:53

  Hej Elli, tack för att du delar med dig av din historia! Det är många barn och ungdomar som behandlas illa och kränks under sin behandlingstid, och jag förstår att du känt dig maktlös under tin tid som omhändertagen.Du borde själv fått vara medom bestämam om din vårdplan! Din historia behöver berättas och jag skulle rekomendera dig att höra av dig till organisationen “Agera med flera” http://www.ageramedflera.se/ som organiserar unga som vill förändra systemet med omhändertaganden. De finns även på facebook och har ständigt möten med politiker och kommuner för att försöka påverka i en positiv riktning. Stå på dig! tillsammans är vi starka

 18. Jennifer Hill
  2012-02-27 at 07:56

  Jag förstå din åsikt, jag är dock av den meningen att situationen i dagens läge är mycket rättsosäker för unga och deras familjer. Om lagen ska vara kvar tror jag på att det måste finnas ett sätt för ungdomen och familjen att lägga in ett veto mot vissa typer av vård. Det är trots allt den ungas liv det handlar om.

 19. Jennifer Hill
  2012-02-27 at 07:58

  Hej, jag förstår verkligen din frustration som förälder. Det är alltid svårt att mista vårdnaden om sitt barn. Jag skulle rekomendera att du hör av dig till organisationen “Agera med flera”, kanske det kan vara till hjälp? Stå på dig! http://www.ageramedflera.se/

 20. Jennifer Hill
  2012-02-27 at 08:03

  Precis som du beskriver så finns det många privata företag som vill tjäna pengar på den här typen av vård av unga, de får flera tusen per dygn av kommunerna att ha en ungdom LVUad på ett ungdomshem. Det skapar oseriösa vårdhem som endast bedriver vård i vinstsyfte, inte i ungdomens eller familjers intresse. Företagen har ju ett intresse av att fortsätta ha ungdomarna inlåsta så att de kan tjäna pengar! Jag förstår din frustration över SOL, jag skulle rekomendera dig att kontakta organisationen “Agera med flera” som kämpar mot att bara “gubbarna i nämden” bestämmer över ungdomars framtid. Var stark! http://www.ageramedflera.se/

 21. boom
  2012-03-06 at 19:29

  Vad kan man göra för att vi som föräldrar att få bort LVU eller få det hemma och vi anser att familjehemmet är oseriöst precis som socialtjänstens utredning är och kontakten och umgänget har inte fungerat dessutom vill de att vi ska gå på meningslösa möten och familjebehandling som bara drar ut på tiden eftersom de säger alltid att det gått för kort tid och sedan kommer det väl heta att barnen har rotat sig hos familjehemmet och får stanna kvar ingen vill lyssna på oss men vi ska alltid lyssna på dem och göra som de vill och de kan inte ge oss garantier för någonting inte ens att barnen får vara hemma hos oss under några timmar och det är väldigt dåligt.
  Ska man behöva gå ut med bilder och protest listor att lämna till socialnämnden så att de tar sig tid att lyssna och fatta ett genomtänkt förslag istället för snabba beslut utan att bry sig om konsekvenserna av det de beslutar om. Ta bort pengarna och se om de bryr sig.
  (pengar är det de älskar allra mest förutom sig själva)

 22. Johannes Bröst
  2012-05-04 at 23:28

  På vilket sätt skulle sämhället bli bättre av att man låter unga gangsters gå fritt på gatorna? Vad dessa smågangsters behöver är en uppfostringsanstalt som ställer lite krav på dem och gör dem till laglydiga medborgare, a la militärt arbetsläger.

 23. Jennifer
  2012-09-07 at 10:00

  Tack för ditt inlägg! Jag tror det enda sättet för att få dem att lyssna på både föräldrar och ungdomar, är att engagera sig i en förening för barn och ungdomars rättigheter. Om vi inte protesterar tillsammans kommer de aldrig att lyssna, ju flera vi är desto starkare! Du kan också överklaga ett beslut rent juridiskt

 24. Jennifer
  2012-09-07 at 10:02

  Hej Johannes, den metod du föreslår användes förr i tiden och visade sig bara leda till ännu mer utslagenhet och långvarig kriminalitet för ungdomarna.

 25. boom
  2012-09-28 at 20:12

  Problemet när man överklagar ett beslut juridiskt i domstolen är att de inte lyssnar på både föräldrar och barn utan bara på familjehemmet, socialtjänsten samt nämdemännen.
  därför att barnen har inte ens en egen talan utan allt utgår från vad familjehemmet påstår att barnen säger, tycker och vill utan att någon går till barnet självt och frågar där varken advokater, nämdemän eller socialtjänsten lyssnar på dem!

 26. Cristina
  2012-12-27 at 17:09

  Hej har perfekta fallet om lvu att de missbrukar makten. Vill oxå att de ska bort. De gör mer skada för barnen o familjen.

 27. Cristina
  2012-12-27 at 18:47

  Vill ha hjälp angående lvu som de missbrukar. Mot mig o mitt barn. Har papper inspelningar och allt. De hade inga rimliga grunder för lvu. Snälla kan någon hjälpa oss ? All tips o råd

Leave a Reply