MIN kamp, DIN kamp och VÅR kamp

2013-04-19
Av

kawar

 

Vi har länge strävat för den sociala rättvisan, vi har under en lång tid drivit kampen om medborgerliga rättigheter. Vi har länge stått under denna kamp drivna flagga. Vi har länge stått emot beslutsmän och vi har länge fått se ben falla ihop. Böndernas kamp om frihet under slaveriet som tågade in i Västvärlden under 1200-talet. Det otroliga talet ”Jag har en dröm” av Martin Luther King den 28 augusti 1963 som talade om rättvisan och den folkliga kampen.

Vi har ghettokrigaren Mordechai Anielewicz som tillsammans med kamrater organiserade sig bakom murarnas taggtrådar under andra världskriget, och skapade motståndet emot förtrycket på det judiska folket. Vi har John Carlos och Timmie Smith som år 1968 vid OS i Mexiko City höjde nävarna i skyn under en prispallcermoni för kampen för medborgerliga rättigheter. Kampen fortsätter mina kamrater, det har nu gått århundraden och vi strävar fortfarande. Ännu idag har vi organiserade människor runt om i världen. Vi har nu i Sverige ett flertal organiserade ungdomar som strävar för rättvisa. Ett folkstyrt rike med en statsskick av parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki.
Det var mars månad 1991 då mina föräldrar flydde från sitt hem i Södra Kurdistan. En flykt de var tvungna att genomföra på grund av den kamp för rättvisa som drevs. År 1992 ankomsten till Sverige, ett land med möjligheter för ett nytt start. Jag deras son Kawar är 24 år gammal och kämpar för mina rättigheter och en social rättvisa för folket, en kamp för ett samhälle där alla har lika förutsättningar oavsett hudfärg, nationalitet eller bostadsort.

Jag vill inte påstå att jag är kunnig och har så bra koll på vad som sker, men jag kan garantera min syn och denna upplevelse jag har som svensk medborgare med invandrarbakgrund. Jag kan garantera om existensen kring den kamp som idag drivs för rättvisan och ett demokratiskt styre där folket tillsammans står enade med en röst. Jag kan garantera dig om att jag tillsammans med tusentals andra människor om att vi en vacker dag kommer stå tillsammans med ett leende.

Många säger att det är andra omständigheter idag än vad det var förr. För mig är det samma kamp, vare sig jag strävar för rättvisa hyror i min ort eller om orättvisor på EU nivå.

Jag är aktiv i Megafonen, en organisation där möjligheten finns att få rösten hörd. Bland oss finns ungdomar, ungdomar som inte hunnit bli 18 år men redan skapat sig inställningen om att samhället inte står rätt till, och jag vet att vi inte kommer lösa denna orättvisa och att det kommer fortsätta. Jag vet att mina barn och barnbarn kommer sträva för denna rättvisa så som mig. Men, jag försöker iallafall med att förhindra det.

Som Martin Luther King sade i sitt tal ” Jag har en dröm, att en vacker dag skall nationen resa sig och förstå… att alla människor är skapade lika… Jag har en dröm om att en dag skall mina fyra små barn leva i en nation där de inte skall bli bedömda av sin hudfärg, utan enligt innehåll av sin karaktär.

Kawar Amedi, Megafonen

Tags: , , , , , ,

2 Responses to MIN kamp, DIN kamp och VÅR kamp

 1. Bästisen M
  2013-04-20 at 14:11

  Väl talat! Bra med bakgrundsbilden, med de tidigare föregångarna i kampen för ett rättvisare samhälle för alla. Tycker om din förtröstan.
  Jag tror på att Megafonen behövs i samhället, ungdomarna behöver fångas upp av en bra förening som gynnar dem. Där de även kan göra sig hörda och få känna att det de säger har en betydelse. Respekt!

  Bästa M

 2. staffan
  2013-04-20 at 15:52

  väldigt bra sagt ! men av naturliga skäl levt ett bra liv i Sverigee
  jag har haft tur
  mina rötter är också invandrade, men det var läääänge sedan, min familj kom hit 1782 då kungen Gustaf den 3 ville ha kompetensinvandring
  Min uppväxt var krisig, världskriget höll på, krig i Finland mot Ryssen, men vi levde gott i landet.
  tror vi levde alldeles för gott, vi blev bortskämda, vi hade ALLLT och inget vara sönderbombat
  Seddan kriget har allt gått bra för landet, för bra, inga kriser, inga sjukdommar allt fungerade, viklet ökade bortskämdheten

  vårt settt att se på omvärlden var också begränsat, vi levde ien skyddad värld

  Då blommar det ena problemet efter det andra upp, vi hängde inte med tillräckligt utan jämförde naturligtvis med vå egen situation och ttrodde vi KUNDE ALLT, vi var EXPERTERNA

  så kom vågorna av invandring, nya kulturer, nya vanor, olikheten skrämde de avtrubbade SVenskarna och motståndet ökade, man blev rädd för ändringarna
  denna rädslaa lever kvar och dessvärre är att vår situation i världshandel har minskat, konkurrensen ökat frånnat håll ! Det såg vi inte, blev överraskade, och ännu mer rädda
  då det går dåligt skyller man på andra för man ser inte HELA bilden

  jag har varit lycklig med alla mennsker jag fått möta och jobba med i många olika länder, jag är imponerad och taxam för alla dessa kontakter jag fått genom åren
  ledsen för att Svvenskarna int ser och uppskattar de förändringar som sker och mennsker kommer igång i nya länder
  det är utveckling

  staffan

Leave a Reply