Järvas medborgare måste kräva sin rätt!

2011-09-16
Av

Den systematiska politiska rasismen mot Miljonprogrammen i Järva börjar alltmer att utvecklas till en olycklig romantisk historia som från början var en seger för arbetarrörelsen och som nu totalt terroriseras av de borgerliga politikerna som styr Stockholms stad och län.

Den senaste mandatperioden började med en aggressiv nedskärningspolitik mot den offentligt ägda och välutrustade vårdcentralen i Husby som såldes bort av Stockholms sjukvårdsstyrelse. Fort blev vårdcentralen uppköpt av ett riskkapitalbolag som numera kommer att göra stora vinster på Husbybornas hälsa.

Många tårar fälls än idag av Husbys äldre som är i stort behov av en sjukvård med låga avgifter. Konsekvensen av nedläggningen är långa köer i Kista Vårdcentral och mindre service.

Även badet i Husby ska säljas. Posten har flyttat till Kista, ett nytt ombyggnationsprojekt ska omvandla Husby till ett Hollywoodkvarter. Byggprojektet är lagts fram av stadsbyggnadskontor, tillsammans med näringslivet, privata entreprenörer och byggbolag, istället för involvera Husbyborna eller Hyresgästföreningen. Och när man läser igenom protokollen så ser man tydligt att allmännyttan är försvagad. De privata byggdirektörerna och flera andra högerpolitiker har länge planerat att tvinga Järvaborna till stora byggprojekt som har en agenda byggd på att försvaga mångkulturen. Du ser det när du kollar igenom bilderna på foldrarna som Järvadialogen sammanställt. Ingen Husby bo känner igen sig. Man undrar: vad är det som händer?  Det känns som en lång mardröm av massföretag som tar över samhället, samtidigt som inflytandet för oss vanligt folk försvagas i allt snabbare.

Förslaget fyller inte en demokratisk funktion, då medborgare i det lokala området inte har fått ta del av ombyggnationens strukturplan. Man har inte lyckats nå ut till dem boende, samtidigt som tjänstemän och byråkrater fördröjer processen, tiden tickar och besluten klubbas igenom utan någon som helst hänsyn till dem lokalt boende i området.

De allra flesta i Husby stödjer den ny gamla gatustrukturen som är mycket säkrare för barn och den garanterar en fortsatt trygg trafikmiljö för de boende och biltrafikanterna.

Det borgerligt styrda Stadsbyggnadskontoret talar gärna väl om miljön, samtidigt som deras borgerliga kollegor i riksdagen klubbar igenom döden för det naturområde som är beläget runt Järva. Jag talar om ”Förbifart Stockholm” som byggs i delar av Järva och som kommer att ta död på naturen, tack vare de giftiga kolldioxidutsläppen från förbipasserande bilister som brummar förbi.

Det ironiska i det hela konceptet är att vägprojektet är ett miljörasistiskt projekt som bygger tunnlar under de mer välbärgade områden, samtidigt som områden som Rinkeby och Tensta får en av Europas största motorvägar utanför balkongen. Det är inget nytt ur ett globalt miljöperspektiv. Svaga grupper har alltid få ta den hårdaste smällen av de som är skyldiga för miljökatastrofer världen över. Förbifart Stockholm verkar inte vara ett undantag.

Demokrati låter oss bygga skolor, badhus, fotbollsplaner, fritidsgårdar och bostäder – men är det demokratiskt att sälja något som vi vanligt folk har investerat i? Och vad kommer att hända när det säljs – får vi vanligt folk tillbaks något av det? Nej, istället kommer dessa massföretag att göra vinst på våra vanliga behov och den samhällsservice som vi en gång ägde tillsammans, och som vi en gång i tiden hade inflytande i.

En radikal samhällsförändring sker endast när flera grupper sluter upp för att kräva sin rätt till demokrati, rätt till välfärd, rätt till jämlikhet och trygghet. Endast då fruktar den härskande minoriteten sin svaga position i samhället.

___________________________________________________________

Källförteckningar http://insyn.stockholm.se/exploatering/insyn.aspx?page=record&nodeid=424799

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forbifarten-och-miljorasism_6249734.svd

0 Responses to Järvas medborgare måste kräva sin rätt!

 1. Per
  2011-09-16 at 19:49

  Mycket bra skrivet. Fortsätt så!

 2. Bo Sundin
  2011-09-17 at 11:36

  Vi förlänger remisstiden för Husbys strukturplan från 6 veckor till 6 månader. (till november)och därför bordlade vi ärendet om Husbys strukturplan i Stadsdelsnämnden den 25 augusti.

  Förslaget på strukturplan för Husby presenterades i slutet av maj 2011 och sedan dess har vi haft 6 samrådsmöten i Husby om denna plan. För att få in ytterligare synpunkter från medborgarna i Husby förlänger vi remisstiden till 6 månader.(T.o.m november) Vi vill ge alla Husbybor ytterligare möjlighet att tycka till om Alliansens förslag på utveckling och satsningar på Husby.
  Jag hoppas på en öppen och aktiv dialog med alla Husbybor, både de som gillar förslaget för att utveckla Husby in i framtiden och de grupper som är emot förslaget till strukturplan.

  Bo Sundin (m)
  Ordförande
  Rinkeby-Kista SDN

 3. Arne Johansson
  2011-09-19 at 10:26

  Vore intressant veta vilka 6 samrådsmöten Bo Sundin talar om som hållits och vilka som inbjudits. Känner själv bara till ett (i efterhand, sista maj), förutom det Megafonen inbjöd stadsbyggnadskontoret till före midsommar. När ska Husbys invånare bjudas in till ett infomöte för alla?

 4. Bo Sundin
  2011-09-23 at 07:50

  Det har blivit fler möten grupper i Husby, som ville veta mer om Husbys strukturplan. Det finns andra grupper än din grupp som har intresse av Husbys utveckling också. Efter att vi förlängt remisstiden till 6 månader finns flera tillfällen för Husbys invånare att möta oss politiker och lämna synpunkter till oss och få information av oss.
  Svenska Bostäder och Stockholms stad kommer att ha en 3 dagars dialog med invånarna i Husby under oktober månad.

 5. Grupplös Husbybo
  2011-09-25 at 22:49

  Bo Sundin, det är inte första gången som du och andra likasinnade har lämnat yttranden som “andra grupper än din grupp” i media när det har gällt Järvalyftet eller strukturplanen. Det stämmer förvisso att Husby består av 12000 invånare och inte bara den här så kallade “gruppen”, men vad som också stämmer är att denna “grupp” är en av få som i Järvaområdet försöker tillvarata boendenas rättigheter till en demokratisk dialog med tjänstemän och politiker. Det är mycket mer än vad man kan säga om dig och många andra bakom Järvalyftet som i princip har försökt föra oss bakom ljuset vad gäller den nya strukturplanen!

Leave a Reply