Husby kräver respekt!

2012-01-19
Av
Joakim Larsson ytterstödsborgarråd i stadshuset, gjorde ett blogginlägg om vår ockupation 2012-01-17. Du kan läsa texten här http://moderaterna.net/joakim/
Här är vårt svar till honom.

Efter att regelbundet tackat nej till våra kallelser till dialog, välkomnar vi att Joakim Larsson som högsta förtroendevald i frågan äntligen talar ut. Däremot är samtliga hans argument ihåliga.

Joakim skriver mycket riktigt att Röda Korset idag inte har råd att bedriva verksamheten i Husby träff. Flytten beskrivs därför som nödvändig. Vi i “Husby kräver respekt” menar att överlevnaden av vårt medborgarhus inte får stå och falla med en viss organisations ekonomiska situation. Hela poängen med det välfärdssystem som Joakim Larssons parti anser sig försvara är att den ska grunda sig på människors behov, inte på enskilda entreprenörers finansiella situation.

Vad gäller storleken i lokalen säger Joakim Larsson att nya Husby träff är drygt 100kvm mindre än de befintliga lokalerna, vilket stämmer om man blint stirrar siffror. Om man däremot ser på planlösningen i lokalerna ser man att den nya lokalen har stora ytor som inte tjänar besökarna utan är direkt kopplade till Röda korsets cateringverksamhet. Det handlar om ett stort kök, serveringsdisk, kyl- och frysrum m.m. Att vårt medborgarhus tvingas bedriva seriös affärsverksamhet för att överleva, istället för att drivas med kommunala medel, gör alltså att plats för samlingslokaler och öppen verksamhet krymper avsevärt.

I sitt uttalande beskriver Joakim Larsson flytten som en möjlighet till utveckling. Samtliga verksamheter som han radar upp funkar dock mycket bättre att genomföra i de befintliga lokalerna. Hur kan en före detta kroglokal som är sämre utrustad och mindre till storleken överhuvudtaget fungera bättre för att bedriva språkcafé och läxhjälp? Vi vill ha ett medborgarhus, inte ett lunchcafé – och då är Husbys befolkning enig om att dagens lokaler behöver vara kvar.

Så fort boende i Husby kritiserar flytten av Husby träff målas de upp som fientliga mot de nya jobb som sägs tillkomma vårt område. Givetvis vore Husbys befolkning glad om det skapades nya arbetstillfällen i området som kunde bidra till ökad sysselsättning och mer liv i centrum. Kontaktcentret som vill flytta in i vårt medborgarhus skapar dock inga nya jobb, utan flyttar kommunanställda från ett kontor till ett annat. Enligt vår kännedom finns ingen, eller möjligtvis några enstaka, husbybor som jobbar på detta Kontaktcenter. Dessutom är detta kontaktcenter ingen myndighet eller institutioner som direkt tjänar medborgarna i Husby, och fyller alltså ingen direkt funktion i lokalområdet till skillnad från förvaltningen i Rinkeby som förde beslutsmakt närmre Rinkebys befolkning. Där haltar alltså Joakim Larssons argumentation återigen.

Denna ockupation är till stor del resultatet av flera års intensiva kamp för att makthavare ska lyssna till de boendes åsikter. Att Joakim Larsson envisas med att vara stolt över Järvadialogen framstår därför som uttryck för svag verklighetsförankring. Det säger sig själv att Järvadialogen varit ett fiasko när Husby och Järva de senaste åren varit skådeplats för en stora protester som riktar sin kritik just mot det faktum att demokratin ständigt sätts ur spel. De planer som lagts fram för Husby efter Järvadialogen är samma planer som återkommit i olika skepnader många gånger tidigare. Detta är alltså ett politiskt projekt som makthavarna har försökt legitimera genom denna skendialog.

Slutligen anser vi det magstarkt av Joakim Larsson att säga sig ha stöd för Husby träffs flytt när det inte förts någon dialog överhuvudtaget. Vilka är dessa låtsasmänniskor som han intalar sig ställer sig på hans sida? ”Husby kräver respekt” har sedan söndagen 15 januari ockuperat träffen och många människor från Järva har uttryckt sitt stöd för vår kamp, antingen genom att direkt delta i ockupationen eller genom att fylla in namninsamlingar m.m.

Vi viker oss inte för politikernas försök att nonchalera vår folkliga mobilisering och förkastar starkt deras framställningar av ockupationen som en illegal handling utförd av en liten minoritet.

Vi vill ha riktig dialog. Vi vill ha riktig demokrati. Vi kräver respekt.

Undertecknat
HUSBY KRÄVER RESPEKT

Leave a Reply