Andra bilder av Järva behövs!

2011-09-14
Av

Vad är Järva? Alltför ofta svarar människor med den bild som andra skapat – innerstadsmedia, kultureliten, oinsatta politiker – av ett område som är problem, som ska ursäktas eller försvaras i mötet med maktens och normens ansikten i vår fina innerstad. Denna bild blir ofta till ett lika stort problem som de verkliga problem som socialt utsatta områden kämpar med. Och det är ett problem som sitter djupt i huvudena och hjärtana hos både de som blir definierade av andra och de som idag har rätten att definiera.

Stämmer denna bild? Eller lever andra bilder i grönskan, i föreningslokalerna, på pizzeriorna, på ungdomsgårdarna och mellan hyllorna på biblioteken? Finns det något unikt och betydelsefullt i de förutsättningar som andra dömt ut som problem? Går det att titta på det egna området med andra ögon, och är det möjligt att få utomstående att se med nya ögon?

Jag jobbade under drygt ett års tid som Art Director och designer för Love Tensta – Sveriges första hoppförmedling – och fick chans att sprida min bild av ett Tensta som jag efter fem års utlandsvistelse i USA upplevde lite som en oas i ett homogent och likriktat  Sverige. Jag spred tillsammans med övriga engagerade i Love Tensta en bild av Tensta som dynamiskt och nytänkande, modigt och jantebusters. Ett Tensta som har all möjlighet att bli Sveriges nya Harlem. För att Här finns 100 nationaliteter samlade på samma plats, för att Tensta ligger utanför de gängse tankeramarna och normerna, för att här finns en utsatthet som leder till klarspråk om sådant som berör hela Sverige.

Jag bevittnade under detta år klyftorna, segregationen, de plågsamt åtskilda världarna och den tysta frustration som lever i ett land som inte lyckas leva upp till sina egna högt satta ideal. Men jag har också bevittnat den nyfikenhet och den öppenhet som trots allt finns hos innerstaden när innerstaden presenteras med nya bilder och nya associationer till ett område som dömts ut. Jag har sett människorna bakom normskapandet, makten och pengarna. Jag har också sett att i skapandet av något nytt och oväntat, finns möjligheter till möte och utbyte, till rättvisare fördelning av privilegier och inflytande. Inför detta arbete, känner jag hopp. Inte bara för ett område som Tensta, men för resten av Sverige som behöver Tenstas energi, Tenstas infallsvinklar och Tenstas sanningar.

Min ambition är att fortsätta använda mina kunskaper inom design och kommunikation för att bygga nya bilder – sannare bilder eller alternativa bilder – av inte bara Tensta men hela Järva. Järva som i Järvafältet, Järva som i det Akalla som gav min barndom skog, kossor och radhusinnergårdar, Järva som i Kista med Sveriges mest integrerade galleria och Järva som i Husbys ungdomsengagemang.

Leave a Reply